120Na nr tab. 3293
krój i umiejscowienie cyfr numeru taborowego, ściana tylna wagonu
21.09.2013r.
zdjęcie: mkm101