120Na nr tab. 3292
dane identydfikacyjne wybite na ostoi
25.09.2013r.
zdjęcie: Michał Kiembrowski