120Na nr tab. 3292
krój i umiejscowienie cyfr numeru taborowego, ściana przednia wagonu
21.09.2013r.
zdjęcie: mkm101