120Na nr tab. 3274
kamera obserwacji przestrzeni pasażerskiej
18.05.2013r.
zdjęcie: mkm101