120Na nr tab. 3274
piasecznica przed trzecim wózkiem (lewa strona tramwaju)
18.05.2013r.
zdjęcie: mkm101