120Na nr tab. 3259
układ siedzeń w tylnej części członu E
18.05.2013r.
zdjęcie: mkm101