120Na nr tab. 3245
automatyczna rampa, przestrzeń dla osoby niepełnosprawnej i automat biletowy w członie B
18.05.2013r.
zdjęcie: mkm101