120Na nr tab. 3215
nowa lokalizacja numerów taborowych w członie A i E - powyżej linii okien
26.06.2012r.
zdjęcie: Leszek Peczyński