120Na nr tab. 3202
pierwotna lokalizacja numerów taborowych w członie A i E - poniżej linii okien
17.03.2012r.
zdjęcie: Leszek Peczyński