120Na nr tab. 3173
pierwotna lokalizacja numerów taborowych w członie A i E - poniżej linii okien
21.11.2011r.
zdjęcie: Krzysztof Kulesza