120Na nr tab. 3154  i 105N2k nr tab. 2066+2067
31.07.2012r.
zdjęcie: Leszek Peczyński