120N nr tab. 3101
widok na człony E, D i C
18.08.2007
zdjęcie ze zbiorów mkm101