wagony 120N nr tab. 3101 i 3104
06.09.2007
zdjęcie: Leszek Peczyński