wózek napędowy typu 2NNa
numer fabryczny wybity na ramie wózka
16.05.2015r.
zdjęcie: mkm101