105N2k/2000 nr tab. 2075
wewnętrzny przycisk otwierania drzwi przez pasażera (wersja 3)
16.05.2015r.
zdjęcie: mkm101