105N2k  nr tab. 2054+2055
17.06.2007
zdjęcie: Leszek Peczyński