105N2k nr tab. 2048+2049
06.06.2007
zdjęcie: Leszek Peczyński