105Nb/e nr tab. 1388"
wewnętrzny przycisk otwierania drzwi przez pasżera, wersja 2 (uaktywniony)
24.11.2011r.
zdjęcie: mkm101