105Nb/e nr tab. 1388"
wewnętrzny przycisk otwierania drzwi przez pasażera, wersja 2 (nieaktywny)
24.11.2011r.
zdjęcie: mkm101