105Na nr tab. 1376+1375
układ klap wentylacyjnych typowy dla serii 1331-1378  (5 małych klap - środkowe blisko siebie, tylna odsunięta)
10.11.2002r.
zdjęcie: mkm101