[105N] nr tab. 1366
pulpit motorniczego po NG III w wagonie sterowniczym dostosowanym do obsługi składów trójwagonowych
17.09.2016r.
zdjęcie: mkm101