[105N] nr tab. 1318
(w wagonie 1318 po kolizji przedni zderzak zastąpiono standardowym)
18.05.2013r.
zdjęcie: mkm101