105Na nr tab. 1318
wózek 2NN (mod.)
OPIS WÓZKA
18.05.2013r.
zdjęcie: mkm101