[105N] nr tab. 1318
skrzynia piasecznicy pod pierwszym siedzeniem pasażerskim
18.05.2013r.
zdjęcie: mkm101