105Na nr tab. 1288
pulpit motorniczego w wagonie sterowniczym - wygląd po modyfikacjach wg standardu 2009
21.09.2013r.
zdjęcie: mkm101