105Na nr tab. 1287
wewnętrzny przycisk otwierania drzwi przez pasażera (wersja 3)
21.09.2013r.
zdjęcie: mkm101