105Na nr tab. 1246
wewnętrzny przycisk otwierania drzwi przez pasażera (wersja 1)
24.07.2006r.
zdjęcie: mkm101