105Na  nr tab. 1240+1239
ściana tylna w wagonie po modyfikacjach (brak gniazd sterowania ukrotnionego, nowe punkty świetlne)
10.08.2008
zdjęcie: Józef Socha