105Na nr tab. 1225
połączenia kablowe między wagonami po remoncie wg standardu 2009
18.05.2013r.
zdjęcie: mkm101