wizualizacja tramwaju 120Na - propozycja malowania
źródło: materiały informacyjne PESA SA