nowy schemat malowania wagonów 120N
schemat udostępniony przez TW sp. z o.o.