wizualizacja tramwaju 120N - propozycja malowania nr 4
źródło: materiały informacyjne PESA