wizualizacja tramwaju 120N - propozycja malowania nr 3
źródło: materiały informacyjne PESA