wizualizacja tramwaju 120N - propozycja malowania nr 2
źródło: materiały informacyjne PESA