wizualizacja tramwaju 120N - propozycja malowania nr 1
źródło: materiały informacyjne PESA