105Na nr tab. 1203
wewnętrzny przycisk otwierania drzwi przez pasażera (wersja 1)
16.05.2015r.
zdjęcie: mkm101