105Na nr tab. 1142+1143  i  123N nr tab. 2154+2155
18.06.2009
zdjęcie: Leszek Peczyński