105Na nr tab. 1128
wewnętrzny przycisk otwierania drzwi przez pasażera (wersja 2)
16.05.2015r.
zdjęcie: mkm101