105Na nr tab. 1120+1121
zderzak ryflowany typowy dla wagonów pierwotnie stacjonujących na R-1 Wola
24.10.2004r.
zdjęcie: mkm101