105Na  nr tab. 1119
wewnętrzny przycisk otwierania drzwi przez pasażera (wersja 2)
18.09.2010r.
zdjęcie: mkm101