105Na nr tab. 1118
dysza piasecznicy, wózek typu 14NNa/1 - widoczne odsprężynowanie pierwszego stopnia
18.09.2010r.
zdjęcie: mkm101