105Na nr tab. 1110+1111
tablice typu "ogólnopolskiego"
13.10.1984
zdjęcie: Tomasz Igielski