105Na nr tab. 1068+1035
wagony po przebudowie z 105N w ZNT T-3 (zwraca uwagę różnica w długości pierwszej klapy wentylacyjnej)
10.11.2002r.
zdjęcie: mkm101