konstrukcja pudła stopiątki
(skreślony 105Na nr tab. 1039 podczas rozbiórki)
22.09.2002
zdjęcie: mkm101