105Na nr tab. 1022+1014
pierwszy wagon po przebudowie z 105N w ZNT T-3 (długa tylna klapa wentylacyjna),
drugi wagon po przebudowie z 105N w Konstalu (brak tylnej klapy wentylacyjnej)
11.09.2004r.
zdjęcie: mkm101