13N nr tab. 840
23.04.1991
zdjÍcie: Tomasz Igielski