13N nr tab. 790
23.04.1991
zdjÍcie: Tomasz Igielski