Trasa W-Z
wagon 13N 238 i składy 13N o nieustalonych nr tab.
I połowa lat 70-tych
zdjęcie ze zbiorów Daniela Nalazka