wrocławski 105Na nr tab. 2544   (ex warszawski 105N nr tab. 1084)
maj 2002r.
zdjęcie: Krzysztof Lipnik