wkładka elastyczna koła typu "stopiątkowego"
1. wkładka elastyczna   2. tarcza wkładki elastycznej koła jezdnego  
źródło: modyfikacja własna w oparciu o materiały przetargowe TW sp. z o.o.